Prevendium

Prevendium is een adviesburo dat zich kenmerkt door:

 • Brandveiligheid en risicomanagement
 • Landelijke werking
 • Onafhankelijkheid
 • Zowel publieke als private opdrachtgevers
 • 19 jaar ervaring in het vakgebied.

Prevendium biedt:

 • Oplossingen op maat waarbij regelgeving niet uit het oog wordt verloren.
 • Kwaliteit, deze staat altijd voorop.
 • Ondersteuning door middel van toezichthoudende en
  handhavende taken, adviserende diensten, bouw-plantoetsing brandveiligheid, gelijkwaardigheids-oplossingen en berekeningen.
 • Diverse opleidingen op het gebied van (brand)veiligheid, zoals Fire Safety Engineering en Bedrijfshulpverlening (BHV).
 • Het verzorgen van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Deze RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Een plan van aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit alles is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
 • Een scherpe prijsstelling.
 • Bouwkundige inspectie bij aan-en verkoop van woningen.

(Brand)veiligheid staat hoog op de politieke agenda. Regelgeving bepaalt in Nederland een wettelijk minimum. Eigenaren en gebruikers van gebouwen hebben verantwoordelijkheden, werkgevers hebben verant-woordelijkheden. Wij ondersteunen u graag om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Diensten

 • Toezichthoudende taken brandveiligheid
 • Bouwplantoetsing brandveiligheid
 • Brandveiligheidsscans
 • Begeleiding omgevingsvergunningen brandveilig gebruik
 • Werkplekbegeleiding
 • Opleidingen
 • Adviezen en berekeningen brandveiligheidsvraagstukken
 • Opstellen van een RI&E
 • Risico-inventarisatie voor Gemeenten

Cursussen

 • Fire Safety Engineering
 • Bouwkundige brandveiligheid in de praktijk voor toezichthouders
 • Veiligheidsinspecties bestaande woninginstallaties
 • Cursus Algemene wet bestuursrecht voor handhavers
 • Cursus wijzigingen vergunningsvrij bouwen

Referentie

 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Obex/Brafon
 • Falck Security
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Leeuwarden
 • Prender
 • De Jong BWT-Advies
 • Vastgoedtotaal