Cursussen

Home / Cursussen / Fire Safety Engineering

Fire Safety Engineering

5-daagse training Fire Safety Engineering. Voor iedereen die ook buiten de standaardregels in brandveiligheid wil kunnen meedenken.

Deze 5-daagse training is een uitstekende mogelijkheid om de basis van FSE in relatie tot de bouw onder de knie te krijgen.

Fire Safety Engineering (FSE) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid, die steeds vaker gebruikt wordt om de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen. Voor FSE is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen.

Doelgroep:

Brandveiligheidsadviseurs, (preventie)medewerkers van de brandweer of veiligheidsregio, brandonderzoekers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners en iedereen met een bovengemiddelde interesse voor brand en brandveiligheid.

Opleidingsniveau:

Hbo, de opleiding is echter ook geschikt voor wo-geschoolden; voor mbo-geschoolden is de cursus geschikt bij ervaring op het vakgebied.

Benodigde voorkennis:

Ervaring in het toetsen van bouwplannen, het toepassen van bouwregelgeving of kennis van brandpreventie in de bebouwde omgeving op minimaal mbo-niveau of een (technische) opleiding op universitair- of hbo-niveau.

Inhoud:

De basisopleiding FSE bevat een combinatie van theorielessen en opdrachten: De inhoudelijke basis wordt, mede aan de hand van het cursusboek (Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw), gelegd in theorielessen die per onderwerp gegeven worden. Hierna wordt, aan de hand van meerdere toepassingsopdrachten die soms individueel soms in groepjes worden uitgevoerd, de theorie omgezet in praktijk. Hierbij gaat het om het leren gebruiken van de theorie uit het boek in verschillende opdrachten. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Doel van de opleiding:

In de opleiding gaat het niet om het verkrijgen van volledige geoefendheid in het gebruik van alle denkbare FSE-modellen maar wel om het verkrijgen van inzicht in de hoofdlijnen van FSE, belangrijke in- en uitvoer van gangbare FSE-modellen en het kunnen toepassen van de juiste denkstappen en eenvoudige oriënterende berekeningen om theorie naar praktijk te kunnen vertalen.

Na deze cursus:

Kent u de basisbeginselen, nodig voor het gebruik van FSE in met name de bouwsector; kent u belangrijke aandachtspunten, mechanismen, achtergronden, vuistregels en kengetallen op de relevante onderwerpen over de gehele breedte van het vakgebied; kent u de achtergronden en mechanismen van belangrijke FSE-modellen; beschikt u over handvatten voor het beoordelen van een FSE-oplossing; beschikt u over handvatten voor het samenstellen van een FSE-oplossing; kunt u vanuit risico-denken brandveiligheid analyseren; kunt u de voor FSE benodigde wijze van denken toepassen (o.a. denken in risico’s en het continu stellen van de ‘waarom-vraag’).

Opleidingsopzet en lesvormen:

De opleiding bestaat uit de volgende elementen: bestuderen studieboek (zelfstudie);5 opleidingsdagen (theorielessen, beantwoording vragen, uitvoeren opdrachten, cases en discussies); 5e dag; theorielessen + theorie-in-de-praktijk (voorspellen van het verloop van een huiskamerbrand aansluitend aan de hand van meetdata de voorspellingen evalueren).

Lesmateriaal:

Studieboek ‘Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw’ is niet inbegrepen bij de opleiding. Cursusmap met hand-outs van de lessen en opdrachten/cases. Zelf mee te nemen: genoemd lesmateriaal, pen, papier, rekenmachine, liniaal, eventueel laptop.

Docent: Dhr. Ir. R. van Mierlo.

Ir. Rudolf van Mierlo is één van de twee auteurs van het boek ‘Fire Safety Engineering- Handboek voor de bouw’. De heer van Mierlo is exclusief als trainer verbonden aan deze FSE-opleiding.

Contact

  • Prevendium
    Postbus 8543
    8903 KM Leeuwarden
  • 085-0290512

Social media

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin