Onze diensten

Home / Diensten

Prevendium biedt u de volgende diensten aan:


Toezichthoudende taken brandveiligheid

Wij kunnen u ondersteunen met toezichthoudende taken zoals controles op brandveiligheid, waarbij gelet wordt op zowel bouwkundige, elektronische alswel organisatorische voorzieningen. Ook kunnen wij controles brandveiligheid doen op de bouw (tussentijds en eindcontroles)

Bouwplantoetsing brandveiligheid
Prevendium kan u ondersteunen bij de bouwplantoetsing brandveiligheid voor nieuwbouw en verbouw op grond van het Bouwbesluit 2012. De toetsing zal in rapportvorm worden aangeboden.

Brandveiligheidsscans
Het is mogelijk dat wij voor u brandveiligheidsscans uitvoeren. Dit kan een scan zijn om de totale brandveiligheid van een gebouw te onderzoeken maar dit kan ook specifiek gericht op bijvoorbeeld de kwaliteit en eisen van brandmeldinstallaties. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever is er veel mogelijk.

Begeleiding omgevingsvergunningen brandveilig gebruik
Bij de aanvraag van omgevingsvergunningen kunnen wij u ook ondersteunen. Dit geldt voor zowel de aanvraag zelf als de controle. Dit kan zeker interessant zijn bij achterstanden of hoge werkdruk, gezien de wettelijke termijnen die hierbij betrokken zijn.

Werkplekbegeleiding
Voor uw meer onervaren medewerkers die toezichthoudende taken uitvoeren kunnen wij begeleiding aanbieden. Er wordt dan een vooraf afgesproken periode door ons meegelopen. Tijdens deze periode zullen wij uw medewerker adviseren en begeleiden en na de periode zult u een rapportage ontvangen inzake verbeterpunten. Uiteraard nemen wij ook de sterke kanten van de medewerker mee.

Opleidingen
Voor wat betreft opleidingen kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij kunnen u momenteel een aantal opleidingen aanbieden. Meer info vindt u onder de knop “cursussen”.

Adviezen en berekeningen brandveiligheidsvraagstukken
Prevendium kan u van dienst zijn met adviezen, berekeningen en overige zaken zoals een Programma van Eisen (brandmeldinstallatie), rapportages gelijkwaardigheid (NEN 6060, vuurlastberekeningen) en bijvoorbeeld ontruimingsplannen.

Opstellen van een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E)
Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien. De RI&E moet u bij de start van uw onderneming hebben. Als u een RI&E maakt, gaat u na: welke risico’s er zijn voor uw personeel en uw onderneming; welke maatregelen u inmiddels hebt genomen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen; welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak). Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van een (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie- en evaluatie. Uiteraard verzorgen wij dan ook het plan van aanpak voor u, welke onderdeel is van de RI&E.

Risico-inventarisatie voor Gemeenten
Op grond van de Wrzo zijn gemeenten verplicht risico’s te inventariseren. Het resultaat van deze inventarisatie wordt getoond op de provinciale risicokaart, althans voor zover de risico’s plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden zijn. Wij kunnen voor u, als gemeente, een risico-inventarisatie verzorgen.

Bouwkundige inspecties bij aan- en verkoop van woningen
Indien u uw woning verkoopt of een andere woning aankoopt kunnen wij een bouwkundige inspectie voor u uitvoeren waarbij een uitvoerige check wordt gedaan op de bouwkundige staat van de woning. U ontvangt hier een uitvoerige rapportage van.

Contact

  • Prevendium
    Postbus 8543
    8903 KM Leeuwarden
  • 085-0290512

Social media

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin